වෙරළබඩ පාරාදීසය (Coastal Paradise)

තල් රුප්පාවට යටින් ඇදී යන රාත්‍රී තැපැල් දුම්‍-රිය මන්නාරමට ළඟා වෙන්නේ අළුයම ය. මන්නාරම් දූපත සතුව මන්නාරම, පේසාලේ හා තලෛ මන්නාරම යන ප්‍රධාන නගරයන් ද, දුම්-රිය මාර්ගය හා A14 මාර්ගය අවසන් වන තලෛ මන්නාරම් තොට නම් මාර්ගාවසානයක් ද තිබේ. මන්නාරමේ සිට පේසාලේ දක්වා කිලෝමීටර 16ක් පමණ ද පේසාලේ සිට තලෛ මන්නාරම දක්වා කිලෝමීටර 12ක් පමණද … Continue reading වෙරළබඩ පාරාදීසය (Coastal Paradise)

Advertisements

වනගත ජීවිත (Soul Wilderness)

"The clearest way into the Universe is through a forest wilderness." by John Muir සංචාරකයෙකු වීම පහසු ය. එහෙත් වන ජීවිත හඹායන්නෙකු වීම වෙසෙසින් ම උගහට ය. ආධුනික වන පෙත් ගවේෂකයෙක් වශයෙන් පසුගිය දෙසැම්බරයේ මම සිංහරාජය තුල දින දහතුනක් සැපිරුවෙමි. කුඩව පෙදෙසේ දින හතක් ද පිටදෙණිය කඳවුරේ දින හතරක් හා මෝනින්ග් සයිඩ් හි දින දෙකක් … Continue reading වනගත ජීවිත (Soul Wilderness)

Footsteps at Mihintale

Mihintale is a dry zone area in Sri Lanka with the estimated terrain elevation of 106 meters above mean sea level (MSL) has well diversed unique forests consist of many flora and fauna species. Photographs in this article are captured at the Bird Ringing Program conducted by the Field Ornithology group of Sri Lanka (FOGSL) … Continue reading Footsteps at Mihintale

The Long Neck

The purple heron (Ardea purpurea) is a wide ranging species of wading bird in the heron family, Ardeidae. It is similar in appearance to the more common grey heron but is slightly smaller, more slender and has darker plumage. It is also a more evasive bird, favouring densely vegetated habitats near water, particularly reed beds. … Continue reading The Long Neck

Messengers from Dark

The Indian flying fox (Pteropus giganteus) or the greater Indian fruit bat, is a species of flying fox in the family Pteropodidae. There are 30 species of bat species can be seen in Sri Lanka and the Indian flying fox is nocturnal and feeds mainly on ripe fruits. Fruit-eating bats are vital to tropical reforestation … Continue reading Messengers from Dark

The Nasty Boy

The spot-billed pelican or grey pelican (Pelecanus philippensis) is a member of the pelican family and a bird of large inland and coastal waters, especially large lakes. At a distance they are difficult to differentiate from other pelicans in the region although it is smaller but at close range the spots on the upper mandible … Continue reading The Nasty Boy

Tribe’s Flesh

Image - The house crow (Corvus splendens), The house crow, also known as the Indian, greynecked, Ceylon or Colombo crow is a common bird of the crow family. They are the cleaners or garbage recyclers of all the time. Animal world is genuine and the image captured at Bus stand, Borella when the crow was … Continue reading Tribe’s Flesh

Tropical Miracle

Sinharaja Forest Reserve is a national park and a biodiversity hotspot in Sri Lanka. It is of international significance and has been designated a Biosphere Reserve and World Heritage Site by UNESCO. Image : Sri Lanka Frogmouth (Batrachostomus moniliger) The frogmouths are a group of nocturnal birds related to the nightjars. They are named for their … Continue reading Tropical Miracle